Gå direkte til innhold
Sjemmedalhytta

Byggeprosessen

Sjemmedalhytta ønsker å være best i klassen på byggeprossesser. Fra vi signerer kontrakt med deg, til hytta står ferdig med nøkkelen i døren. Når du kjøper hytte hos Sjemmedalhytta får du gjennomgående gode kvaliteter og ingen skjulte kostnader. Hytta blir selvfølgelig levert til avtalt tid. Dette har vi mange års erfaring med, og vi har enda ikke levert en hytte etter avtalt tid. 

Hos oss får du ingen skjulte eller kamuflerte kostnader. I byggebeskrivelsen og kontrakten vil du enkelt få en god oversikt over innholdet og kvaliteten på en leveranse fra Sjemmedalhytta. Om du ikke har all byggteknisk kompetanse til å forstå dokumentene, så er det veldig enkelt etter et møte i en av våre visningshytter.  

Har du tomt så kan vi ta oss av resten. Ellers kan vi også være behjelpelig med å finne tomt.

Hos oss skal du oppleve en trygg og forutsigbar byggeprosess hele veien fra signering av kontrakt til levering av hytta.

1. Pristilbud og visning

Først får du et pristilbud på våre hyttemodeller. Deretter møtes vi i en av våre visningshytter. Da vil du ha en god forståelse av hva en leveranse og byggeprossess med oss vil inneholde.

2. Utkast til kontrakt

Etter møte med dere i en visningshytte utarbeider vi utkast til kontrakt, og byggebeskrivelser.

3. Signering av kontrakt

Våre kontrakter sendes og signeres elektronisk. Så snart vi har en signert kontrakt, har dere sikret dere en plass i vår ordrebok. Og vi starter prosessen umiddelbart.

4. Arkitektens forslag til plassering

Dersom dere har ønsker om justeringer eller endringer på hytta, så gjøres dette i samarbeid med arkitekt. Deretter utarbeides det et forslag til hytteplassering på tomten.

5. Utstikking av hytta på tomten

Når vi har blitt enige om plassering, vil vi sørge for utstikking av hyttehjørner på tomten. Vi møtes og ser på dette sammen. Så gjør vi eventuelle justeringer etter det vi blir enige om på tomten. 

6. Nabovarsel og søknad til kommunen

Nå når plasseringen er besluttet, blir søknadstegningene gjort ferdig og naboene blir varslet. Naboene har 14 dager frist til å komme med merknader til tiltaket. Deretter sender vi søknad til kommunen hvor eventuelle nabomerknader skal være med, og hvor vi vil komme med vårt svar til nabomerknadene. Kommunen har inntil tre ukers behandlingstid på søknaden, dersom vi holder oss innom reguleringsbestemmelsene. 

7. Oppstartsmøte med Sjemmedalhytta

Et oppstartsmøte er svært nyttig. Her vil vi gå igjennom arbeidstegning sammen. Og i mange tilfeller er elektrikker til stede i deler av møtet. Dersom det er ønskelig med endringer ut i fra det som er beskrevet i kontrakt, vil det bli gitt gode tidsfrister for når dette må være bekreftet.

8. Bygging

Vi styrer hele byggeprosjektet frem til avtalt overleveringsdato. Eventuelle byggemøter utover oppstartsmøte, kan avtales etter ønske.

9. Overlevering

Vi avtaler i god tid dato og klokkeslett for overlevering. Vi har aldri levert en hytte etter datoen i kontrakt, men vi har levert mange hytter tidligere. Frem til overtagelse så holder Sjemmedalhytta forsikring på bygg under oppføring. Fra og med overtagelsestidspunktet, så har kunden ansvar for hytteeiendommen og forsikring av denne. 

10. Ettårsbefaring

Vi innkaller til ettårsbefaring når tiden er inne for det. Her vil det bli en gjennomgang av bygget, hvor eventuelle feil og mangler blir notert og en frist blir satt for utbedring. 

«Sjemmedalhytta får våre beste anbefalinger i forhold til økonomisk forutsigbarhet, håndverkskvalitet, levere på avtalt tid.»

Line og Børre Opsahl

Vi vil gjerne vite mer om deg!
Send oss litt om dine ønsker, så tar vi kontakt.

Meld interesse